• logotip Consell

Consell de Col·legis

d'Agents Comercials de Catalunya

Distintiu d'aparcament
Distintiu

El Consell de Col·legis de Catalunya expedeix un distintiu per a que ho puguis posar al teu cotxe identificant-te com agent comercial col·legiat en l'exercici de la professió.

Aquest distintiu és de caràcter anual i donat que únicament es pot expedir un per col·legiat, requereix ser recollit personalment.

NOTA: Aquest distintiu no eximeix de la imposició de sancions, però deixa constància de la situació en la qual el col·legiat està ausent per un període màxim
de 15 minuts, instant a l'agent a que respecti aquest marge temporal a les àrees verda i blava.

QUÈ HE DE FER?


Sol·icita el teu distintiu a info@consellcat.org i t'ho lliurarem gratuïtament en el teu Col·legi.