• logotip Consell

Consell de Col·legis

d'Agents Comercials de Catalunya

Òrgans de Govern

El Consell està format pels Col·legis Oficials d'Agents Comercials existents a Catalunya, llurs presidents són els actuals membres de la Junta de Govern:PRESIDENTA

PILAR PÀMPOLS FARRÉ

presidencia@consellcat.org

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Lleida.

SOTSPRESIDENT

GERMÁN BORRÀS MARGALEF

vicepresidencia@consellcat.org

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Reus

TRESORER

JOAQUIM PAGO TORREN

tresoreria@consellcat.org

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Tortosa.

SECRETARI

RICARD PENAS BABOT

secretaria@consellcat.org

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona.

VOCALS

SALVADOR PORTABELLA BALLESTER

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Manresa.

PERE CARRIÓ I PRAT

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Sabadell.

ROMUALD FONTS FERRER

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Valls.

JOSEP RIFÀ SAIS

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Terrassa.

LLUIS FONT MAINEGRE

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona.

ANGEL PÉREZ GÓMEZ

Col·legi Oficial d'Agentes Comercials de Tarragona.


Consulta aquí els Estatuts del Consell.