• logotip Consell

Consell de Col·legis

d'Agents Comercials de Catalunya

Qui som?

El Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya és una institució eficaç i propera al servei del seus professionals des de l'any 1984.

El seu objectiu és potenciar l'àmbit comercial i donar cobertura als seus col·legiats.


Com?

  • Representant, coordinant i defensant els interessos de les col·legiades i col·legiats

  • Esdevenint interlocutor i portaveu davant l'Administració

  • Oferint a les empreses professionalitat comercial

  • Certificant, formant i titulant a les seves col·legiades i als seus col·legiats

  • Sent els seus Presidents membres actius en altres institucions (Cambres de Comerç, Fires, Comissions dels Ajuntaments o òrgans internacionals com la IUCAB)

  • Donant serveis professionals de qualitat gratuïts o de cost mínim, que faciliten la tasca dels professionals comercials


Fa 31 anys els Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya es van unir per crear una entitat amb més força: el Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya. Una corporació que agrupava tot el col·lectiu de professionals comercials catalans amb plena capacitat per a complir el seu primordial objectiu de vetllar per la professionalitat comercial.

Una Corporació de drets públics amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pel compliment dels seus objectius que es regeix per la llei 13/1982 del 17 de desembre, el Reglamento del 7 de juliol de 1983 i pels seus propis estatuts.
Com arribar?


Consell de Col·legis d'Agents Comercials
de Catalunya

C/ Casp, 130

08013 Barcelona

Tel. 93 244 46 99

info@consellcat.org