• logotip Consell

Consell de Col·legis

d'Agents Comercials de Catalunya

Relacions Institucionals

Des dels seus inicis, el Consell de Col·legis manté bones relacions institucionals amb: el CGAC (Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España) i la IUCAB (Internationally United Commercial Agentes and Brokers). Amb aquestes institucions col·labora de forma periòdica per actuar en vies de col·laboració conjuntes i organitzar esdeveniments internacionals dins de l'àmbit comercial i econòmic.


CGAC

Consejo General de Colegios
de Agentes Comerciales de España

IUCAB

IUCAB (Internationally United
Commercial Agents and Brokers)


En aquest sentit, també és necessari comentar la relació entre les Corporacions de dret públic com són les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació i els Col·legis d'Agents Comercials. Les dues han crescut paral·lelament amb el seu suport mutu.


El mes de maig de 1926 va ser aprovat el primer Reglament Oficial de la Col·legiació, ampliant els preceptes bàsics continguts al Decret de 8 de gener, el qual es reconeixia l'oficialitat de la professió d'Agent Comercial.


En aquest Reglament, i al seu article 5º, disposava la creació d'un Col·legi Oficial a cada població on existís Cambra de Comerç. Per això, els Col·legis van estar sota la tutela de les Cambres des del 1926 fins al 1931, any en què també per Reial decret, el Ministeri d'Economia Nacional, ampliava l'autonomia dels Òrgans Col·legials. Al Reglament del 1929, els Col·legis Oficials d'Agents Comercials es consideraven com a filials de les Cambres. En aquelles dates, els agents comercials com a contribuents eren electors de les Cambres i tenien representació personal i directa en elles.


En resum, des dels seus inicis, els Col·legis i les Cambres han mantingut relacions d'entesa absoluta gràcies al vincle indestructible dels dos Organismes Oficials que comparteixen interessos comercials i industrials.